Hỗ trợ khách hàng
  Hotline: 02343 94 9999
Kinh doanh
  Hotline: 0919 293 554
Đặt hẹn dịch vụ

Đặt hẹn dịch vụ

Dịch vụ "Đặt Hẹn Trước Để Được Ưu Tiên Trước" của Hyundai Huế

1. Tiết kiệm thời gian khách hàng

2. Quý khách hà tiếp nhận và sửa chữa

3. Xe được ưu tiên

4. Khoang sửa chữa để trống chờ xe Khách hàng

Hotline đặt hẹn: 0919293559