Hỗ trợ khách hàng
  Hotline: 02343 94 9999
Kinh doanh
  Mr Văn Anh: 0978 878 666
  Mr Quang: 0919 293 565
  Mr Tường: 0919 293 560
  Mr Quang Việt: 0919 293 554
Hyundai Huế chung tay định hướng nghề nghiệp cho học viên Trường Cao Đẵng Công Nghiệp Huế.
Là một trong những hoạt động định hướng nghề nghiệp cho học sinh, sinh viên năm 1. Giúp các em chọn lựa đúng ngành nghề và đam mê theo đuổi ngành nghề trong suốt thời gian học tập tại trường.

Hyundai Huế chung tay định hướng nghề nghiệp cho học viên Trường Cao Đẵng Công Nghiệp Huế.