Hỗ trợ khách hàng
  Hotline: 02343 94 9999
Kinh doanh
  Hotline: 0919 293 554
Hyundai Huế chung tay định hướng nghề nghiệp cho học viên Trường Cao Đẵng Công Nghiệp Huế.
Là một trong những hoạt động định hướng nghề nghiệp cho học sinh, sinh viên năm 1. Giúp các em chọn lựa đúng ngành nghề và đam mê theo đuổi ngành nghề trong suốt thời gian học tập tại trường.

Hyundai Huế chung tay định hướng nghề nghiệp cho học viên Trường Cao Đẵng Công Nghiệp Huế.